Form-Vorm
Merit award- Letter 2016  Meriete toekenning -Dekbrief 
ADMINISTRATION MERIT AWARDS   MERIETE TOEKENNING – ADMINISTRASIE
MERIT AWARDS – LADIES   TOEKENNING – DAMES
MERIT AWARDS – JUNIORS - REGION LEVEL   MERIETE TOEKENNING – JUNIORS – STREEKVLAK
MERIT AWARDS – SHOW   MERIETE TOEKENNING – SKOU
RACING MERIT AWARDS   MERIETE TOEKENNING - WEDVLUGTE
BEST PIGEON OF THE YEAR   BESTE DUIF VAN DIE JAAR
     
     

SANPO MERIETES/MERITS

2016 achievements

TO BE PRESENTED  - 11 March 2017 - PE

  • SANPO Merietes / Merits.

  •  Sluitings datum vir aansoeke / Closing date for applications: (15 December 2016) ( no late enries will be accepted/ geen laat inskrywings sal aanvaar  word nie)
  • Berekenings / Calculation: (16 December 2015 -  6 January 2016)
  • Uitslae na Voorsitter van die Meriete Komitee vir goedkeuring / Results to the Chairman of the Merits Comitee for approval. (7 January 2016.)
  • Bekendmaking van die wenners / Announcement of the winners: (20 January 2016) – PRETORIA FM and e mail to SAMPO Board and Union communication list as well as SANPO NEWS.
  • DSTV CHANNEL 887
  • Toekennings sal wees vir / awards for :

ü     Wedvlug meriete / racing merits

ü     Admin meriete / admin merits

ü     Skou meriete / show merits

ü     Skou beoordelaar toets / show judges tests

ü     Dames Meriete Toekenning / ladies merits

ü     Beste wedvlugduiwe toekennings / best birds awards

ü     Beste Junior Toekennings / best junior

ü     Lede bo 80 jaar : spesiale toekenning / members 80 years : special award

AANSOEKE REEDS ONTVANG / APPLICATIONS ALREADY RECEIVED:

(Hierdie info sal weekliks aan die SANPO raad , unie/ federasie e pos lys sowel as op SANPO NUUS geplaas word.)

(This info will be updated on a weekly basis and forwarded to the SANPO Board , union/federation  e mail addresse list and SANPO NEWS)

FANCIERS  80 YEARS PLUS:

BEST BIRD SUBMISSIONS:

ADMIN SUBMISSIONS

LADIES MERITS

RACING SUBMISSIONS

JUNIOR SUBMISSIONS